INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Мобилни Приложения

Мобилното приложение дава информация на посетителите свързано с Зеления туризъм, запознаващ с природните дадености и красоти на дивата природа в Национален парк Рила и Национален парк на Източна Македония и Тракия на Гърция (NP-EMATH). Представя еко и туристическите пътеки в двата парка.