INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Животинско Разнообразие

Фауната на Рила е изключително богата и многолика поради различните природноклиматични характеристики на планината. С голямо разнообразие са представени орнитофауната, херпетофауната, ентомофауната и др. При някои групи степента на фаунистичен ендемизъм е доста висока. Тук се срещат бозайници, които са изчезнали в някои части на Европа – вълк, кафява мечка, видра и др.

При разходка из планината могат да бъдат видени най-вече катерици, а при добър късмет – диви кози във високата част на планината, на трудно достъпни за човешки крак места (с далекоглед или с просто око). Ако бродим около водното огледало на язовир „Белмекен” в хубав слънчев ден, може да се натъкнем на европейски лалугер. Ако сме внимателни и пазим тишина, може да се насладим на гледката на пасящи сърни на някоя планинска поляна. Иначе всички останали видове бозайници, чийто дом са основно горите на Рила, е трудно бъдат срещнати на случаен принцип.