INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Еко пътеки в Национален Парк Рила

Тези маршрути са създавани по различни проекти с участието на Дирекция „НП Рила“ в качеството на основен бенефициент или като партньор. Маршрутите са поддържани и са в много добро състояние. Всички те са в по-ниските части на парка и използват съществуващи трасета. Достъпът до тях по принцип не е проблемен за туристите на парка. Пътеките на „Глухаря“, „Рилската иглика“ и на „Дивата коза“ започват от с. Добърско, а двете пътеки „По следите на ледника“ и „Очарованието на торфището“ над курорт Семково. Същите са части от дълги пешеходни туристически маршрути.

Туристическа маркировка има по продължение на екомаршрутите, които са част и от други маршрути и нямат собствена маркировка, което не противоречи на практиката за разработване им. Тези маршрути не трябва да се бъркат с дългите пешеходни, маркирани съгласно Правилника за маркировката на туристическите пътища в България на БТС