INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Пътека на балканската дива коза

Пътеката, посветена на  Балканската дивата коза, пешеходната и част започва от местността Бялата пръст над с. Добърско (1 070 м.н.в.), стига до местността Статевото гюбре (2 025 м.н.в.) в безлесната зона. Следва се маршрута към хижа Македония, като преминава край хижа Добърско (1 750 м.н.в.). По трасето има 9 табели и 5 места за отдих. Туристите, които достигнат до края на пътеката, ще се озоват в дома на балканската дива коза и при добро време и повече късмет, може да я зърнат. Моля ви пазете я! Тя е част от най-ценното ни национално богатство на дивата ни природа!

Трудността на пътеката е малка до средна. Времетраенето е общо 3,5 часа. Подходяща е за деца, младежи, семейства, хора от всички възрасти и с различна физическа подготовка, както и за групи с познавателни интереси.

Маршрутът позволява да изберете преход с точната за Вас продължителност, да си позволите кратки или по-дълги почивки и пак да успеете да се върнете в рамките на деня. При желание може да преспите в някоя от хижите и да направите по-сериозен преход, като удължите разходката си в алпийската част.

ОБРАТНО