INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 
Добре дошли в официалното специализираното интернет приложение за еко туризъм, мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление на защитените територии по трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Екопътеки

Флора

Фауна

Карта

Мобилно приложение

Мобилно приложение