INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Правила за поведение и опазване

 • Движението, паркирането и престоя на моторни превозни средства, вкл. моторни шейни и АТВ, без разрешително от Д „НП Рила”, извън определените и обозначените за тази цел пътища е забранено.
 • Преминаването извън обозначените и маркираните туристически маршрути е забранено.
 • Риболовът е разрешен само на определените и обозначените със знаци места.
 • Бивакуването и паленето на огън е разрешено само на определените и обозначените за тази цел места.
 • Ловът, носенето и превозването на дълго огнестрелно оръжие, лъкове и арбалети е забранено.
 • Замърсяването на терените и водите с отпадъци е забранено.
 • Унищожаването на скални образувания, събирането на вкаменелости и минерали е забранено.
 • Къпането в реките и езерата е забранено.
 • Късането на цветя е забранено.
 • Пашата на кози е забранена.
 • Воденето на кучета без каишка или без спъвачка е забранено.
 • В резерват „Парангалица“ са забранени всякакви човешки дейности с изключение на преминаване по маркираната туристическа пътека, образователни програми, научни изследвания и мониторинг.